Cách đặt điều kiện css, js cho các loại tiện ích blogspot

Danh sách tổng hợp các loại tiện ích widget mặc định trong Blogger và hướng dẫn đặt css, js trong điều kiện của các loại tiện ích blogspot

Blogger có tất cả 25 tiện ích cộng với tiện ích Bài đăng trên Blog cộng với tiện ích Adsense tất cả 27 tiện ích điều mà ai cũng biết vì nó hiển thị con số mỗi khi bạn thêm tiện ích thế nhưng có thể bạn chưa biết hết về loại tiện ích của nó, tên của tiện ích thì bạn biết rồi đó còn loại chưa chắc bạn đã biết đủ 25 loại của mỗi tiện ích khác nhau.

Cách đặt điều kiện css, js cho các loại tiện ích blogspot
Blogger có tổng cộng 25 loại tiện ích widget

Nhắc đến loại tức là widget được gán vào để phân biệt là nó chứ không phải loại tiện ích khác, trong thẻ <b:widget>, nó được gán bằng thuộc tính type='loại tiện ích', mình liệt kê danh sách của 25 loại tiện ích dưới đây để các bạn tham khảo

ICONTYPETÊN HIỂN THỊ
AdSenseAdSenseAdSense
AttributionThuộc tính
BlogBài đăng trên Blog
BlogArchiveBlogArchiveLưu trữ Blog
BloggerButtonBloggerButtonLogo
BlogListBlogListDanh sách Blog
BlogSearchBlogSearchTìm kiếm blog
ContactFormBiểu mẫu liên hệ
FeaturedPostFeaturedPostBài đăng nổi bật
FeedFeedNguồn cấp
FollowByEmailFollowByEmailTheo dõi qua Email
FollowesFollowesNgười theo dõi
HeaderHeaderTiêu đề Trang
HTMLHTMLHTML/JavaScript
ImageImageHình ảnh
LabelLabelNhãn
LinkListLinkListDannh sách Liên kết
PageListPageListTrang
PopularPostsPopularPostsBài đăng phổ biến
ProfileProfileHồ sơ
ReportAbuseReportAbuseBáo cáo Lạm dụng
StatsThống kê blog
SubscribeSubscribeLiên kết Đăng ký
TextTextVăn bản
TextListTextListDanh sách
TranslateTranslateDịch
WikipediaWikipediaWikipedia

Vì sao bạn nên đặt css, js trong điều kiện của các loại tiện ích blogspot?

Nó liên quan đến tối ưu pagespeed và kích thước trang, cụ thể khi bạn đặt css, js trong điều kiện của các loại tiện ích khi bạn thêm mới tiện ích thì css hay js của tiện ích mà bạn thêm mới được tải, nếu bạn không thêm css, js sẽ không hiển thị.

Để đặt điều kiện css, js cho mỗi loại tiện ích, các bạn đặt như sau:

<b:if cond='data:widgets.[type]'>
  // Đặt css, js cho tiện ích
</b:if>

Với type bằng với một trong các loại liện ích sau:

["AdSense","Attribution","Blog","BlogArchive","BloggerButton","BlogList","BlogSearch","ContactForm","FeaturedPost","Feed","FollowByEmail","Header","HTML","Image","Label","LinkList","PageList","PopularPosts","Profile","ReportAbuse","Stats","Subscribe","Text","TextList","Translate","Wikipedia"]

Một số ví dụ

<b:if cond='data:widgets.Stats'>
<b:tag name='style'>
/* <![CDATA[ */
  // Viết css cho widget thống kê blog
/* ]]> */</b:tag>
</b:if>
<b:if cond='data:widgets.Feed'>
<script>//<![CDATA[
  // Viết JavaScript cho widget nguồn cấp
//]]></script>
</b:if>

Ngoài ra với widget bài đăng trên Blog, bạn có thêm các tùy chọn ở rộng, xem bài viết các điều kiện hiển thị dữ liệu trong tùy chọn trang bài viết của widget Blog version 2

Danh mục
Xem nhiều
Blog