Tự động thêm hashtag khi chia sẻ bài viết blogspot lên Facebook

Với việc thêm tự động thêm hashtag khi chia sẻ bài viết blogspot lên Facebook không đòi hỏi plugin sdk, id ứng dụng Facebook hay thẻ meta chia sẻ gì cả, cách tạo hashtag tương đối đơn giản chỉ cần thêm tham số hashtag vào liên kết chia sẻ là xong.

Vấn đề nằm ở chỗ bạn sẽ thêm hashtag như thế nào? Sẽ dùng hashtag gì? Và mỗi bài viết bạn sẽ phân loại chúng vào loại hashtag nào?

Liên kết chia sẻ Facebook có định dạng như sau:


https://www.facebook.com/sharer.php?u=URL

Hoặc nếu dùng id ứng dụng để hiển thị tên ứng dụng


https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=ID&href=URL

Để thêm hashtag tự động bạn chỉ cần thêm như sau:


https://www.facebook.com/sharer.php?u=URL&hashtag=%23keyword

Hoặc nếu dùng id ứng dụng


https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=ID&href=URL&hashtag=%23keyword

Để tạo hashtag cho bài viết cách đơn giản nhất là dùng label bài viết nhưng phải ở dạng thu gọn không dấu, ví dụ bài viết có label tên "Thủ thuật blogspot" thì hashtag phải là "thuthuatblogspot" cho nên bạn phải dùng bộ lọc label có điều kiện để lọc ra những hashtag cần chia sẻ lên Facebook

Tự động thêm hashtag khi chia sẻ bài viết blogspot lên Facebook
Tự động thêm hashtag thietkeblogspot khi bài viết thuộc chuyên mục "Thiết kế blogspot"

Tương tự như cái cách bạn việt hóa label trong bài Tổng quan về việt hóa label trong blogspot, giả sử chúng ta có một liên kết chia sẻ lên Facebook


<a href='https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.thietkeblogspot.com/2019/05/tong-quan-ve-viet-hoa-label-trong-blogspot.html' rel='noopener nofollow' target='_blank' title='Chia sẻ với Facebook'>Chia sẻ với Facebook</a>

Mình sẽ thêm hashtag có tên "blogspotseo" cùng với liên kết


<a href='https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.thietkeblogspot.com/2019/05/tong-quan-ve-viet-hoa-label-trong-blogspot.html&amp;hashtag=%23blogspotseo' rel='noopener nofollow' target='_blank' title='Chia sẻ với Facebook'>Chia sẻ với Facebook</a>

Áp dụng bộ lọc label kết hợp thẻ <b:attr>


<a rel='noopener nofollow' target='_blank' expr:title='data:blog.sharing.platforms[1].shareMessage'>

  <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels'>

    <b:loop values='data:post.labels' var='label'>

      <b:if cond='data:label.name == "thu-thuat-blogspot"'>

        <b:attr expr:value='"https://www.facebook.com/sharer.php?u=" + data:post.url.canonical + "&amp;hashtag=%23thuthuatblogspot"' name='href'/>

      <b:elseif cond='data:label.name == "thiet-ke-blogspot"'/>

        <b:attr expr:value='"https://www.facebook.com/sharer.php?u=" + data:post.url.canonical + "&amp;hashtag=%23thietkeblogspot"' name='href'/>

      <b:elseif cond='data:label.name == "tien-ich-blogspot"'/>

        <b:attr expr:value='"https://www.facebook.com/sharer.php?u=" + data:post.url.canonical + "&amp;hashtag=%23tienichblogspot"' name='href'/>

      <b:elseif cond='data:label.name == "blogspot-seo"'/>

        <b:attr expr:value='"https://www.facebook.com/sharer.php?u=" + data:post.url.canonical + "&amp;hashtag=%23blogspotseo"' name='href'/>

      </b:if>

    </b:loop>

  </b:if>

  <b:eval expr:='data:blog.sharing.platforms[1].shareMessage'/>

</a>

Danh mục
Xem nhiều
Blog